Menu

Oddílové příspěvky 2/2024 - 6/2024

Uhradit prosíme do: 15.3 2024

Děti přípravka
Trénink 1x týdně Trénink 2x týdně
Výše příspěvku 3 000 Kč 3 500 Kč
Závodní družstvo A B C D
Výše příspěvku 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 3 500 Kč

Sleva na 3. dítě = 1 000 Kč

Oddílový příspěvek je platbou na celé pololetí.    Za absence se zpětně oddílový příspěvek nevrací.

Bankovní spojení:  
Raiffeisen BANK   416 308 9001 / 5500, do poznámky prosíme uvést příjmení a jméno dítěte.